คล้งข้อสอบออนไลน์ สพม.29
Username :
Password :
ระดับชั้น :
             
| ด่านล่าง |
 จำนวนแบบทดสอบ/คะแนน
แยกมาตรฐาน ระดับชั้น ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาพลศึกษา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 


[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอเชิญครูที่สอนเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ สพม.29 [ อ่าน: 473 ] ( 8 ต.ค.2556 )
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การใช้ข้อสอบออนไลน์ในการทดสอบพื้นฐานนักเรียน ม.3 และ ม.6 [ อ่าน: 2566 ] ( 2 ต.ค.2556 )
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของ สพม.29 (ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ) [ อ่าน: 849 ] ( 30 ก.ย.2556 )
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ สพม.29 [ อ่าน: 832 ] ( 30 ก.ย.2556 )
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เชิญเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียน รู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (2 จังหวัด 16 ศูนย์) และคณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ของเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุม [ อ่าน: 686 ] ( 26 มิ.ย.2556 )
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ [ อ่าน: 821 ] ( 20 พ.ค.2556 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
คณะทำงานร่วมกันประชุมวางแผนพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์
คณะทำงานจัดทำโปรแกรมคลังข้อสอบออนไลน์ร่วมประชุมวางแผนจัดทำโปรแกรมคลัง
ข้อสอบออนไลน์ ณ ห้องประชุม สพม.29 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.56 เวลา 13.00 น.
 
กิจกรรมทั้งหมด >>
จำนวน 11 มากกว่า 1
หมายเหตุ : นักเรียนจะต้อง Login เข้าระบบถึงจะสามารถใช้งานเว็บบอร์ดได้.

ระบบเก็บสถิติผู้ใช้งาน
  ขณะนี้
: 1  คน
  สถิติวันนี้
: 20  คน
  สถิติเดือนนี้
: 1,083  คน
  สถิติปีนี้
: 9,149  คน
  สถิติทั้งหมด
: 80,630  คน
เริ่มใช้ : 2 กรกฏาคม 2556
เปิดให้บริการแล้ว : 696 วัน
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
 
 
Copyright @2009 - 2012 http://www.examspm29.com
คลังข้อสอบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : support@examspm29.com
พัฒนาโดย : นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.29